Aktualności

Żegnamy dr. Sylwestra Nowaka

Z ogromnym smutkiem i żalem przyjęliśmy informację o śmierci Dr. Sylwestra Nowaka, naszego Przyjaciela, Prezesa zarazem założyciela bydgoskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem, inicjatora kształcenia dzieci głuchoniewidomych, Kawalera Orderu Uśmiechu, współorganizatora Festiwali Ekspresji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych.

Aby każdy człowiek uświadczył zrozumienia, przesłania Ericha Segala którym kierował się przez całe życie dr Sylwester Nowak

Każdy człowiek zasługuje na pełną uwagę drugiego człowieka”

 

W imieniu Zarządu Głównego TWK oraz  Społecznej Rady Naukowej TWK łącząc się w głębokim smutku składamy kondolencje rodzinie, współpracownikom i  przyjaciołom