Aktualności

XIV Zjazd Krajowy Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem

Szanowni Państwo,

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem, na podstawie uchwały nr 5/2016 z posiedzenia ZG TWK z dnia 25 września 2016 roku oraz na mocy § 22 ust. 2 statutu TWK informuje o zwołaniu  XVI Zjazdu Krajowego Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem.

Zjazd odbędzie się w dniu 5 listopada 2016 roku w siedzibie jednostki organizacyjnej Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem o/Konin. Adres: Zakład Aktywizacji Zawodowej im. Anny Bednarz – Śliwowskiej, ul. Żeromskiego 11 , Posada, 62-530 Kazimierz Biskupi.

Jednocześnie informujemy, że zaproszenia dla Delegatów zostały wysłane pocztą w trybie przewidzianym w statucie.

Pierwszy termin Zjazdu: 5.11.2016 rok godz. 10.00

Drugi termin Zjazdu: 5.11.2016 rok godz. 10.30 gdy zastosowanie ma § 9 statutu TWK

 porządek-obrad

Krzysztof Miroński

Prezes ZG TWK