Aktualności

Nowy członek Społecznej Rady Naukowej

Szanowni Państwo,

z przyjemnością informujemy, iż z dniem 1 sierpnia 2016r do grona Społecznej Rady Naukowej dołączyła dr n. o zdr. Małgorzat Machaj, wybitny specjalista w dziedzinie rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych oraz organizator wielu przedsięwzięć społecznych realizowanych na rzecz osób niepełnosprawnych. Specjalista w dziedzinie stosowania ustawy o rehabilitacji zawodowej (…) w przedsiębiorstwie z zastosowaniem wielu instrumentów ułatwiających realizację zawodową poszczególnych pracowników – z orzeczoną niepełnosprawnością. Autor wielu publikacji poruszających tematykę uwarunkować ekonomicznych przy procesie zatrudniania osób niepełnosprawnych.