Aktualności

Międzynarodowy Dzień Inwalidy

W dniu 16. Marca 2014 roku przypada

Międzynarodowy Dzień Inwalidy

Święto to obchodzone jest corocznie od 1956 roku w trzecią niedzielę marca, w pierwszych dniach wiosny, jako symbol odradzającej się przyrody i uczuć społeczeństwa wobec osób niepełnosprawnych, zwrócenia uwagi na wielorakie i trudne problemy tej wielkiej społeczności. Celem tej inicjatywy jest kształtowanie świadomości społecznej dotyczącej wielorakich problemów osób niepełnosprawnych, jak walka z wykluczeniem społecznym, kształcenia, zatrudnienia, bezrobocia, zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny i ciągłe dążenie do równouprawnienia.

Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem od 1960 roku obchodzi to Święto w różnorodnej formie , przeważnie w formie spotkań tematycznych z częścią artystyczną w wykonaniu samych osób niepełnosprawnych, wystaw prac plastycznych oraz konferencji, sympozjów omawiających wielorakie tematy i problematykę niepełnej sprawności i życia osób niepełnosprawnych. Konferencjom towarzyszą wystawy sprzętu rehabilitacyjnego, medycznego oraz urządzeń ułatwiających życie. Spotkania są też okazją do przedstawienia konkretnych problemów i spraw osób niepełnosprawnych władzom lokalnym, posłom i dziennikarzom.

Zgorzelec po raz XX

Przed 20. laty z inicjatywy dr. Zbigniewa Śliwińskiego w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Inwalidy postanowiono cyklicznie obchodzić to święto w Zgorzelcu, w formie konferencji naukowych PTF, do których dołączyło TWK organizując konferencje, jak żyć z niepełnosprawnością, jak jej zapobiegać, jak przedstawia się stan zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, dostępność pracy i rehabilitacji, organizując konkursy plastyczne oraz pamiętniki na wspomnienia osób niepełnoprawnych „Żyją wśród nas”. Konferencjom towarzyszy zawsze bogata wystawa nowoczesnego sprzętu rehabilitacyjnego i medycznego. Od lat głównym tematem konferencji w Zgorzelcu jest „Życie bez bólu”.

W dniach 20-23 marca 2014 roku w Zgorzelcu w ramach Międzynarodowego Dnia Inwalidy odbędzie się Jubileuszowa Międzynarodowa Konferencja „Życie bez bólu – Zdrowe Dzieci – Zdrowa Europa”.

Ciekawa tematyka, m. in.

  • Zawód fizjoterapeuty w Polsce i na świecie
  • Fizjoterapia samodzielną dyscypliną naukową
  • Kinesiology Taping w medycynie i sporcie kwalifikowanym
  • Inżynieria biomedyczna dla rehabilitacji
  • Temperatury kriogeniczne – terapia interdyscyplinarna
  • Zdania Uniwersytetu Trzeciego Wieku w profilaktyce
  • Psychologia w fizjoterapii – komunikacja interpersonalna

Gratulacje dla prof. dr. n.med. Zbigniewa Śliwińskiego za Jego ogromną wytrwałość w organizacji i wielką efektywność konferencji.

 

Henryk Waszkowski

Prezes Honorowy TWK

Sekretarz Społecznej Rady Naukowej TWK