Kontakt

Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem

Zarząd Główny

ul. Łopuszańska 38H

02-232 Warszawa

Adres do korespondencji:

ul. Skarbka z Gór 144D/4,  03-287 Warszawa

tel.: 608 202 994

E-mail: twk@twk.org.pl

Strona: www.twk.org.pl

Krajowy Rejestr Sądowy – nr KRS: 0000140351

Główny Urząd Statystyczny – nr REGON: 000808653

Urząd Skarbowy – nr NIP: 526-17-35-045