Aktualności

Informacja o aktualnym adresie korespondencyjnym Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem

Szanowni Państwo,

w związku ze zmianą siedziby Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem Zarząd Główny podajemy do wiadomości aktualny adres korespondencyjny

Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem
Zarząd Główny
ul. Skarbka z Gór 144D/4
03-287 Warszawa

W niedługim czasie upublicznimy nowy adres siedziby Stowarzyszenia