Aktualności

Aktualna treść statutu uwzględniającego zmiany uchwalone na XIV Zjeździe Krajowym TWK

Szanowni Państwo,

na mocy postanowienia Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy, w zakładce Statut zamieszczam aktualną treść Statutu

 

Jednocześnie informuję, że uwzględnienie zmian statutowych przez Sąd ma jedynie charakter deklaratywny. (a więc stwierdza wyłącznie istnienie pewnego stanu prawnego).