Aktualności

Aktualizacja nowej treści statutu

Szanowni Państwo,

przypominam o obowiązku aktualizacji przez wszystkie Oddziały Terenowe Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem treści statutu uwzględniającego zmiany podjęte na XIV Zjeździe Krajowym TWK.