Monthly Archives: styczeń 2020

Aktualności

DIAMENTOWY JUBILEUSZ POLSKIEGO TOWARZYSTWA WALKI Z KALECTWEM

Opublikowane przez:

D I M E N T O WY   J U B I L E U S Z

P O L S K I E G O   T W A R Z Y S T W A   W A L K I Z K A L E C T W E M

1960 – 2020

Dziewiątego marca 2020 roku przypada Jubileusz 60. lecia Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem. To wielce zasłużony , unikatowy i pionierski ruch społeczno-naukowy dla osób z niepełnosprawnościami i wykluczonych społecznie w kraju.

To unikatowe, wielce zasłużone Stowarzyszenie społeczno-naukowe dla rozwoju rehabilitacji osób niepełnosprawnych w Polsce.

To kwiat nauki polskiej i wielkich pasjonatów społecznych.

To miejsce, gdzie narodziła się rehabilitacja jako nauka na praktycznej płaszczyźnie spółdzielczości inwalidów.

To fenomen spełniania się osób z niepełnosprawnościami w różnych formach aktywności zawodowej, kulturalno-oświatowej, artystycznej i sportowej.

To jedyny pionierski i unikatowy tego rodzaju ruch społeczny na rzecz kompleksowej i złożonej rehabilitacji w Polsce i Europie, tworzony własnymi rękami i wielkim sercem.

Dzisiaj słowo REHABILITACJA jest najczęściej używanym słowem w naszym codziennym życiu, wpłynęła ona na wzrost i kompetencje kadry specjalistycznej, podniosła na wyższy poziom pozycję osób z niepełnosprawnościami oraz zainteresowanie świata nauki i praktyki. Miała znaczący wpływ na rozwój rehabilitacji w Polsce.

Dr Henryk Waszkowski, sekretarz Społecznej Rady Naukowej TWK przygotowuje Księgę Jubileuszową:

„ 60 lat Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem

w służbie rehabilitacji osób z niepełnosprawnościami. Księga Jubileuszowa”