Monthly Archives: kwiecień 2018

Aktualności

Prezes Honorowy Henryk Waszkowski doktorem nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika

Opublikowane przez:

W dniu 16 kwietnia 2018 roku na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UMCS w Lublinie odbyła się publiczna rozprawa doktorska mgr. Henryka Waszkowskiego, Prezesa Honorowego TWK i sekretarza Społecznej Rady Naukowej TWK pod tytułem: Znaczenie ruchu spółdzielczego inwalidów w rozwoju rehabilitacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnością.

            Celem dysertacji było pokazanie znaczenia ruchu spółdzielczego inwalidów osób z niepełnosprawnością oraz dorobku naukowego, gospodarczego i społecznego na tle uwarunkowań społeczno-politycznych w latach 1944-2017. W rozprawie zaprezentowano rozwój ruchu spółdzielczego w Polsce i jego prekursorów, kształtowanie się systemu spółdzielczego osób z niepełnosprawnościami, struktury, celów i zadań spółdzielczości. Przedstawiono rozwój rehabilitacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami w spółdzielczych formach gospodarowania, roli i znaczenia działalności kulturalno-oświatowej, rozwoju kultury fizycznej, rehabilitacji ruchowej i powstającego sportu osób z niepełnosprawnościami oraz systemu ekonomiczno-finansowego i jego roli w rozwoju spółdzielni inwalidów i spółdzielni niewidomych.

            We wnioskach i prekluzjach autor wskazuje, iż obecny kryzys wymaga podjęcia rzetelnych badań naukowych, dyskusji i pilnych uregulowań, nowej kompleksowej ustawy o rehabilitacji i zatrudnianiu, orzecznictwa oraz konstytucji spółdzielczej, tak by oprócz spółdzielni inwalidów znalazły się w nim również spółdzielnie socjalne, warsztaty pracy chronionej i zakłady aktywności zawodowej, a także inne formy wsparcia osób z niepełnosprawnościami w ramach modelu gospodarki społecznej.

            W zbieżnej ocenie recenzentów wskazano publikację rozprawy z uwagi na jej innowacyjne wartości i wyraźne znaczenie dla teorii i praktyki rehabilitacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami.

 

Gratulujemy !

 

Przewodniczący Społecznej Rady Naukowej                         Prezes Zarządu Głównego

prof. dr hab. Wiesław Tomaszewski                                      mgr Krzysztof Miroński