Monthly Archives: grudzień 2016

Aktualności

Nowa monografia autorstwa Henryka Waszkowskiego

Opublikowane przez:

Wydawnictwo TWK wzbogaciło się o kolejną interesującą i oczekiwaną monografię autorstwa Henryka Waszkowskiego pt. Ruch spółdzielczości inwalidów i jego znaczenie dla rehabilitacji osób niepełnosprawnych w Polsce. Celem publikacji było pokazanie rozwoju spółdzielczości inwalidów, dorobku naukowego, gospodarczego i społecznego oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych na tle uwarunkowań społeczno-gospodarczych w latach 1944-2015. Główną siłę sprawczą jej dynamicznego rozwoju było zastosowanie teorii w praktyce, która zrodziła się ze wspólnej współpracy naukowej z TWK, które wówczas skupiało kwiat nauki polskiej, tworząc kompleksową rehabilitację opartą na modelowych zakładach pracy chronionej, szerokim procesie szkolenia i przygotowania osób niepełnosprawnych do podjęcia pracy, rehabilitacji medycznej, działalności społeczno-kulturalnej, roli wychowania fizycznego i rodzącego się sportu osób z niepełnosprawnościami oraz integracji społecznej i środowiskowej. Monografia stanowi zwarte i bogato udokumentowane kompedium wiedzy jakże dynamicznego, unikatowego ruchu spółdzielczego, innowacyjnego, sprawnego i prostego w realizacji systemu finansowania i zatrudniania osób niepełnosprawnych. Jest skierowana do spółdzielców, zakładów pracy chronionej, warsztatów terapii zajęciowej, zakładów aktywności zawodowej, spółdzielni socjalnych, pracodawców, sportowców niepełnosprawnych, naukowców, studentów, urzędów, samorządowców i osób zajmujących się polityką społeczna wobec społeczności z niepełnosprawnościami. Jak stwierdza recenzent monografii prof. Janusz Kirenko: „praca jest oryginalnym studium wnoszącym nowe elementy do dotychczasowej wiedzy na temat ruchu spółdzielczości inwalidów. Stanowi ona cenne źródło wiedzy o fenomenie spełniania się osób z niepełnosprawnością w różnych formach aktywności”.

Spółdzielczość inwalidów nieznana i niedoceniana

Henryk Waszkowski