Monthly Archives: listopad 2016

Aktualności

Skład władz statutowych wybranych na XIV Zjeździe Krajowym TWK

Opublikowane przez:

Zarząd Główny TWK:

Prezes ZG – Krzysztof Miroński

Wiceprezes ZG – Józef Patkiewicz

Wiceprezes ZG – Wiesław Tomaszewski

Skarbnik ZG – Milżyński Mariusz

Sekretarz ZG – Adam Poholski

Członkowie ZG – Lech Karbowski, Andrzej Berestecki

 

Główna Komisja Rewizyjna TWK:

Przewodniczący – Ryszard Gąsior

Sekretarz – Hanna Paluszkiewicz

Członek – Henryk Kazimierczak

 

Główny Sąd Koleżeński:

Przewodniczący – Tadeusz Urban

Sekretarz – Elżbieta Szadura Urbańska

Członkowie –  Barbara Kadziewicz