Monthly Archives: październik 2016

Aktualności

Społeczna Rada Naukowa

Opublikowane przez:

Szanowni Państwo,

mamy zaszczyt poinformować, że na wniosek władz naczelnych Społecznej Rady Naukowej wybrano nowego przewodniczącego Społecznej Rady Naukowej  Prof. nadzw. dr hab. Wiesława Tomaszewskiego pełniącego dotychczas funkcje wiceprzewodniczącego Rady.

Jednocześnie pragniemy serdecznie podziękować za owocne działania dotychczasowemu przewodniczącemu prof. dr hab. Adamowi  Kurzynowskiemu, licząc jednocześnie na dalszą współpracę i nieoceniony wkład merytoryczny konieczny dla  rozwoju Społecznej Rady Naukowej.

Aktualności

XIV Zjazd Krajowy Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem

Opublikowane przez:

Szanowni Państwo,

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem, na podstawie uchwały nr 5/2016 z posiedzenia ZG TWK z dnia 25 września 2016 roku oraz na mocy § 22 ust. 2 statutu TWK informuje o zwołaniu  XVI Zjazdu Krajowego Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem.

Zjazd odbędzie się w dniu 5 listopada 2016 roku w siedzibie jednostki organizacyjnej Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem o/Konin. Adres: Zakład Aktywizacji Zawodowej im. Anny Bednarz – Śliwowskiej, ul. Żeromskiego 11 , Posada, 62-530 Kazimierz Biskupi.

Jednocześnie informujemy, że zaproszenia dla Delegatów zostały wysłane pocztą w trybie przewidzianym w statucie.

Pierwszy termin Zjazdu: 5.11.2016 rok godz. 10.00

Drugi termin Zjazdu: 5.11.2016 rok godz. 10.30 gdy zastosowanie ma § 9 statutu TWK

 porządek-obrad

Krzysztof Miroński

Prezes ZG TWK