Daily Archives: 28 listopada 2015

Aktualności

Komunikat „II Międzynarodowy Kongres Naukowy Rehabilitacja Polska”

Opublikowane przez:

Szanowni Państwo,

Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem jako współorganizator Kongresu przekazuje komunikat  dotyczący „II Międzynarodowego Kongresu Naukowego Rehabilitacja Polska”  który odbędzie się w Warszawie w dniach 14-16.04.2016r.

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego:

prof. nadzw. dr hab. Wiesław Tomaszewski

(Prezes Oddz. Mazowieckiego TWK,  Wiceprezes TWK)

Więcej szczegółów znajdziecie Państwo na http://kongresrehabilitacjapolska2.pl/pl/

Krzysztof  Miroński
Prezes ZG TWK