Monthly Archives: listopad 2015

Aktualności

Komunikat „II Międzynarodowy Kongres Naukowy Rehabilitacja Polska”

Opublikowane przez:

Szanowni Państwo,

Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem jako współorganizator Kongresu przekazuje komunikat  dotyczący „II Międzynarodowego Kongresu Naukowego Rehabilitacja Polska”  który odbędzie się w Warszawie w dniach 14-16.04.2016r.

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego:

prof. nadzw. dr hab. Wiesław Tomaszewski

(Prezes Oddz. Mazowieckiego TWK,  Wiceprezes TWK)

Więcej szczegółów znajdziecie Państwo na http://kongresrehabilitacjapolska2.pl/pl/

Krzysztof  Miroński
Prezes ZG TWK
Aktualności

Powołanie nowego oddziału TWK

Opublikowane przez:

Szanowni Państwo,

z przyjemnością informujemy o powołaniu z dniem 26 marca 2015r. nowego oddziału Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem z siedzibą w Krasnymstawie, Gorzków, Borów 48, 22-315

KRS 0000549744

Skład Zarządu:

KORCZYŃSKI WOJCIECH – PREZES ZARZĄDU

ZIMNY DOMINIK – WICEPREZES ZARZĄDU

SZADURA MARIA – CZŁONEK ZARZĄDU

PASIECZNY  ADAM SYLWESTER – SKARBNIK ZARZĄDU

WOŁOSZYN MARIOLA – SEKRETARZ ZARZĄDU

Prezes ZG TWK

Krzysztof Miroński